Posted on

[Apps] แอพช่วยจำ ช่วยจัดตารางสอน ‘Handy Timetable’ บน iPhone iPad

[Apps] แอพช่วยจำ ช่วยจัดตารางสอน ‘Handy Timetable’ บน iPhone iPad

แอพพลิเคชัน (Application) บน ไอโฟน (iPhone) หรือไอแพด (iPad) สำหรับปฏิบัติการ iOS นี้มีไว้สำหรับนักเรียน นักศึกษาอย่างแท้จริง ที่ต้องทั้งเรียนตามคาบ มีสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค เพราะแอพนี้จะช่วงทั้งจัด จด จำลงบนตารางสอนให้เรา ทำให้จัดเวลาชีวิตได้ง๊ายง่าย ในแอพ (app) เดียว ‘Handy Timetable’ แถมเป็นแอพฟรีอีกด้วย >< Continue reading [Apps] แอพช่วยจำ ช่วยจัดตารางสอน ‘Handy Timetable’ บน iPhone iPad