Posted on

[Tips] Facetime คืออะไร ?

[Tips] Facetime คืออะไร ?

Facetime ( เฟสไทม์ ) เป็นบริการการคุยกันแบบเห็นหน้ากัน หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่า Video Call สำหรับแอพพลิเคชั่นนี้ (application) นี้สามารถใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้น ซึ่งรวม ไอโฟน (iPhone) ไอพอด (iPod) ไอแพด (iPad) และ Mac สำหรับแอพนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว เพราะไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใดๆ หรือ ฟรี! นั่นเอง
Continue reading [Tips] Facetime คืออะไร ?